GEEN Holding a.s. je energetickou, inženýrskou a investiční skupinou, tvořenou nyní 31 společnostmi. Zajišťuje kompletní servis pro energetický sektor od budování zdrojů výroby elektrické energie po její distribuci koncovým zákazníkům.

Skupina GEEN se orientuje na obnovitelnou energii, provozuje 6 vodní a 10 fotovoltaických elektráren v České republice a na Slovensku.

Pracuje na velkých zahraničních projektech v Chorvatsku (spalování biomasy) a v Gruzii (malé vodní elektrárny), které úspěšně začaly v roce 2016. Věnuje se projektům pro komplexní řešení úspor energií.

Investičním vstupem do firmy VEMEX Energie a.s. se GEEN Holding stal významným subjektem v segmentu prodeje elektřiny a zemního plynu.

Holding GEEN je stabilní společností, která kontinuálně roste. V roce 2016 dosáhla souhrnná EBITDA výrobních dceřiných společností 63 mil. Kč (s hospodářským výsledkem 22 mil. Kč) a obchodních společností 22 mil. Kč (hospodářský výsledek ve výši 14 mil. Kč). Za rok 2016 byly vykázány konsolidované tržby ve výši 617 mil. Kč, čímž došlo k navýšení o 576 mil. Kč ve srovnání s rokem 2015. Roční ekvivalent tržeb činil 1 272 756 tis. Kč. Díky generování silného cash flow je skupina GEEN bez problémů schopná plnit závazky vyplývající z emise dluhopisů.

Budeme rádi, když v naplňování naší vize pro čistou budoucnost budete s námi.