Pro naše zákazníky zabezpečujeme legislativní pomoc, kterou je poradenství, autorizace nebo zabezpečování výročních zpráv o nakládání s chemickými a nebezpečnými látkami a problematika A.D.R. (přeprava a skladování nebezpečných látek), v nichž v poslední době došlo ke značnému zpřísnění podmínek v souvislosti s evropskou legislativou a REACH.

Vzhledem k neustále se měnící legislativě, upravující podmínky podnikání v oblasti chemického průmyslu a nakládání s chemickými látkami vůbec, připravila naše firma informační program, seznamující převážně naše obchodní partnery s těmito změnami.

Poradenství je poskytováno formou odborných konzultací, školení pracovníků, eventuálně řešením problémů přímo na místě.