Mezi naše základní služby patří bezplatná doprava zboží poštou nebo po železnici, pravidelný servis, bezplatná technicko-poradenská pomoc jako je například měření, zprostředkování zkušeností z různých oblastí chemie, poradenská služba v oblasti zacházení s chemickými látkami a jejich používání.

Dlouhodobě úzce spolupracujeme s několika firmami z oblasti odpadového hospodářství a ekologie, což nám umožňuje většinu z námi dodaných produktů také odebírat po použití zpět a recyklovat či ekologicky likvidovat.