Energetický audit

Energetický audit je zpráva, která komplexně hodnotí energetické hospodářství ve Vašem podniku a jejímž cílem je vybrat opatření, která efektivně sníží jeho energetickou náročnost.

Co bereme při analýze v úvahu:

  • elektřinu
  • teplo
  • vodu
  • odpadní hospodářství
  • chlazení
  • vlastní výrobu a nákup elektřiny

Ve zprávě o energetickém auditu:

  • na základě analýzy na místě zhodnotíme aktuální stav
  • vypracujeme ekonomicky i energeticky nejvýhodnější varianty úsporných opatření
  • připravíme koncepční řešení na dlouhodobé snižování nákladů
  • navrhneme a v případě zájmu zajistíme financování projektů prostřednictvím společnosti General Energy Leasing s.r.o. nebo státních dotačních fondů