Financování

Skupina GEEN svým zákazníkům poskytuje dlouhodobé a krátkodobé pronájmy, úvěry a pojištění. Tyto služby slouží jako podpora prodeje služeb a produktů skupiny GEEN a poskytujeme je prostřednictvím dceřiné společnosti General Energy Leasing.

Možnosti financování

  • finanční leasing GEEN
  • plné financování dodavatelem GEEN a program splácení z dosažených úspor
  • částečné financování zadavatelem a dodavatelem GEEN
  • individuální dotační programy z EU (dotační agentura GEEN)

Komu je program určen:

  • subjekty soukromého i veřejného sektoru
  • výrobní závody
  • nemocnice
  • školy
  • budovy obchodního a administrativního charakteru