Kogenerační jednotky

Kogenerační jednotky mají vysokou účinnost díky efektivnímu využití tepla, které vzniká při výrobě elektrické energie.

Díky umístění kogenerační jednotky na místě spotřeby energií odpadá část nákladů na distribuci elektřiny (případně tepla). Zároveň se minimalizují ztráty energie způsobené přenosem tepla.

Energie pro případ nouze

V případě výpadku elektřiny funguje kogenerace jako záložní zdroj zajišťující dodávku energie.

Teplo i chlad

Potřebujete během roku také chlazení pro technologické účely nebo klimatizaci? Zapojíme do modulu kogenerační jednotky absorpční chladicí jednotku.