Zákazníkům, kteří nechtějí mít starosti se servisem a dohledem nad zdroji jak tepelné, tak elektrické energie, poskytujeme komplexní řešení v podobě provozování těchto systémů. Máme zkušeností s provozem vlastních vodních a fotovoltaických elektráren, ale také kogeneračních jednotek, spaloven biomasy i klasických kotlů. Jsme proto správným partnerem pro Váš energetický zdroj.

Zajišťujeme:

  • Technické zhodnocení stavu systému, navržení optimalizací, případně výstavbu zcela nového zdroje
  • Nepřetržitý monitoring díky našemu dohledovému centru
  • Údržbu a servis zařízení
  • Nákup energií
  • Záložní zdroje energie pro případ výpadku